„КРОН СЕКЮРИТИ“ ООД

Крон Секюрити“ ООД е създадена през 2007г.

Специализирана в областта на охранителната дейност, която се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност и притежава лиценз за извършване на охранителна дейност на територията на Република България с 1277/02.04.2008 г.

КронСекюрити” ООД притежава лиценз за използване на радиочестоти № 0165/21.10.2010г. и Изменение № 01655-01/12.04.2012 г.

Ръководният състав на фирмата се състои от служители с висока квалификация и богат професионален опит в областта на охранителната дейност, с дългогодишен стаж и опит, придобит в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, а сега и в частната охранителна дейност.

Крон Секюрити“ ООД има разгъната организационна структура от над 750 служители, охраняващи 150 обекта на територията на цялата страна, осигуряваща широк обхват на дейности и разполага с модерна методика за комплексна охранителна дейност, съобразена със съвременните концепции за сигурност.

Фирмата предоставя услуги по охрана на :

– имущество на физически и юридически лица

– охрана със сигнално-охранителна техника

– сигнално-охранителна дейност

– охрана на мероприятия

– охрана на ценни пратки и товари.

С цел привеждане дейността на фирмата в съответствие с европейските норми по отношение качеството на управление и контрол върху съответните звена, е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на европейския стандарт ISO 9001:2008 и  Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007