Център за професионално обучение

Security-training

Крон Секюрити” ЕООД притежава лиценз за собствен Център за Професионално Обучение /ЦПО/ за професия „охранител”.
ЦПО – „Крон Секюрити” обучава всички охранители на дружеството, преди постъпване на работа, по програма минимум, според изискванията на ЗЧОД.Разработена е система за обучение на охранителите, базирана на обмяна на опит с МВР, посолства и други институции, включваща действия при аварийни ситуации, обучения по гражданска защита, работа със системи за сигурност, работа с видеонаблюдение, системи за контрол на достъп, осъществяване на пропусквателен режим, проверка на лица и МПС, действия по линия “Т” /Тероризъм/ и екстремални ситуации.