Осигуряване на трайна заетост на безработни и неактивни лица в „КРОН Секюрити“ ООД

proekt