Новини

    18.10.2012г.„Крон Секюрити“ ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.             Управителят на „Крон Секюрити“ ЕООД, ген. Кирил Радев подписа договор за изпълнение по проект: „Повишаване на професионалните компетентности на заетите лица и осигуряване на социални придобивки за работещите в Крон Секюрити ЕООД”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

   08.02.2013г.„Крон Секюрити” ЕООД обявява открит избор за изработка и доставка на материали за обучение на работното място по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

   01.04.2016г. „Крон Секюрити“ ЕООД откри нов офис в гр.Брацигово

   12.09.2016 г. „Крон Секюрити“ ООД спечели проект за осигуряване на трайна заетост на безработни и неактивни лица